سانترال CGU-24

  • دارای نمایشگر دیجیتال
  • نمایش وزن تا سقف 999 کیلوگرم با دقت 100 گرم
  • کالیبراسیون سریع و آسان
  • قرائت دو کفه باسکول به صورت مجزا
  • ثبت 4 نوع درصد اختلاط برای هر میکسر
  • دارای دو تیپ کاری (دستی و اتوماتیک)
  • دارای 4 رله فرمان
  • دارای میکسر اولیه 600 لیتری 
  • دارای میکسر ثانویه 4000 لیتری 
  • باقابلیت نمایش وزن میکسر ثانویه