ثباته دیجیتال HIR-001

  • اندازه گیری کمیت های دبی لحظه ای، دبی کل، فشار و دمای دوغاب سیمان تزریق با دقت 0.001 و نمایش 0.1
  • رسم نمودار های دبی لحظه ای و  فشار دوغاب تزریق به صورت جداگانه در صفحه نمایش ( LCD )
  • دارای نشانگر های جدا گانه برای هر کمیت
  • کالیبره سریع و آسان کمیت های دبی لحظه ای و فشار دوغاب تزریقی ( بدون نیاز به برنامه ای پیچیده )
  • ذخیره 6 ضریب خاص و قابل برنامه ریزی ( تا 5 رقم اعشار ) برای درصد اختلات های خاص و متفاوت و تنظیم بسیار ساده ( توسط یک سلکتور که روی پنل اصلی دستگاه تعبیه شده است )
  • انتقال اطلاعات به رایانه به صورت همزمان ( ONLINE ) جهت رسم نمودار  و همچنین ذخیره اطلاعات  به صورت کد شده
  • قابلیت بازیابی تنظیمات اولیه کارخانه ( RESET FACTORY )