دازینگ پمپ DP-15

                                    

دبی پمپ 1-15  لیتر در دقیقه
ماکزیمم فشار پمپ 120 بار
نوع سیلندر تزریق یک طرفه
نوع سوپاپ دریچه و فنر
الکتروموتور ۳ کیلوات - سه فاز
حجم مخزن افزودنی ۳۵ لیتر
Invereter جهت کنترل دور و دبی دارد