پمپ ها

پمپ های تزریق دوغاب سیمان ساخت این شرکت دارای تنوع فراوانی هستند که هر کدام برای شرایطی خاص طرحی و ساخته شده اند.