دستگاه تست لوژان دیجیتالی

دستگاه تست لوژان با نمایشگر دیجیتالی
با نشان دهنده دبی لحظه ای و دبی کل و فشار و دما .
دارای فلش مموری جهت ذخیره اطلاعات 
دبی ۱ الی ۲۰۰ لیتر در دقیقه
فشار تا ۲۰ بار