پمپ تزریق P-40

قطر سیلندر 150 میلیمتر
دبی پمپ 40 لیتر در دقیقه
ماکزیمم فشار پمپ 15 بار
نوع سیلندر تزریق دوطرفه
نوع سوپاپ شیرتوپی
دبی پمپ هیدرولیک 9 لیتر در دقیقه
الکتروموتور 3 کیلووات - تک فاز
حجم مخزن هیدرولیک 50 لیتر