ثباته دیجیتال ITP

  • اندازه گیری کمیت های فشار و دمای دوغاب سیمان تزریقی با دقت 0.001 و نمایش 0.1 روی صفحه نمایش (LCD)
  • نمایش مدت زمان تزریق دوغاب سیمان در صفحه نمایش
  • قابلیت صفر کردن ( RESET ) خطای سیستم
  • انتقال اطلاعات به رایانه به صورت همزمان ( ONLINE ) جهت رسم نمودار و همچنین ذخیره اطلاعات