مته ریم معکوس

ساخت مته در سایز های 56-101 میلیمتر
سایز نهایی از 101 تا 210 میلیمتر