انحراف سنج وایرلس WLI-100

 • اندازه گیری انحراف گمانه ها قائم بیت 30+ تا 30- درجه با دقت 0.01 درجه
 • اندازه گیری و تعیین جهت انحراف ( آزیموت گمانه )
 • محاسبه جابجایی ایجاد شده به سبب انحراف به سانتی متر
 • ارتباط سنسور انحراف سنج با دستگاه اصلی به صورت بی سیم (WIRELESS)  تا مسافت بیش از 300 متر زیر زمین
 • صفحه نمایش تمام لمسی ( TOUCHSCREEN )
 • ذخیره اطلاعات بیش از 2000 گمانه 100 متری در فضای حافظه داخلی (قابلیت افزایش حافظه داخلی OPTIONAL )
 • رسم نمودار جابجایی در صفحه نمایش
 • مشاهده محاسبات اجمالی انحراف سنجی در سر گمانه و بدون نیاز به رایانه
 • انتقال اطلاعات به رایانه جهت رسم نمودار و همچنین ذخیره اطلاعات به صورت کد شده
 • شبیه سازی سه بعدی گمانه توسط نرم افزار مربوط در رایانه ( OPTIONAL )
 • قابلیت انحراف سنجی به مدت 15 الی 20 ساعت
 • صفحه نمایش شارژ جداگانه جهت نشان دادن مقدار شارژ و وضعیت باطری سنسور