میکسر دوغاب غلیط MG-300

الکتروموتور 4 کیلووات
دور میکسر اولیه 200 دور در دقیقه
حجم میکسر اولیه 300 لیتر
الکتروموتور 4 کیلووات
دور میکسر ثانویه 45 دور در دقیقه
حجم میکسر ثانویه 600 لیتر
ولتاژ و جریان 380 ولت، 15 آمپر