میکسر 3000 دور

الکتروموتور 7.5 کیلووات
دور میکسر 3000 دور در دقیقه
ولتاژ و جریان 380 ولت، 16 آمپر
حجم میکسر 400 لیتر