سانترال های ساخت دوغاب سیمان

این شرکت توانایی ساخت سانترال های اتوماتیک و تمام اتوماتیک ساخت دوغاب را دارد.